miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2379,21 ha
Intravilan: 287,21 ha
Extravilan: 2092 ha
Populatie: 3316
Gospodarii: 1088
Nr. locuinte: 1126
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Joiţa, Bîcu
Asezarea geografica:
Comuna Joiţa este așezată în partea de nord a judeţului Giurgiu, între râurile Dâmboviţa şi Ciorogârla, la 19 km de Bucureşti, pe D.J.601A.
Comuna Joiţa, din judeţul Giurgiu, este amplasată în partea de nord-vest a Capitalei, la 10 km de linia de centură, între şoseaua veche Bucureşti-Piteşti la nord şi autostrada Bucureşti-Piteşti la sud.
Comuna este străbătută de DJ 601A, dar şi de râurile Ciorogârla şi Dâmboviţa.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Principalele activităţi economice specifice zonei sunt:
Agricultura;
Transporturile de mică şi mare capacitate;
Comerţul;
Serviciile
Facilitati oferite investitorilor:
Curent electric
Transport de persoane Bucureşti - Joiţa şi retur, asigurat cu microbuze
Alimentare cu gaze naturale
Proiecte de investitii:
Înfiinţare reţea publică de apă uzată menajeră (reţea de canalizare inclusiv staţii de epurare) în satele Joiţa şi Bîcu;
Execuţie grădiniţă cu program normal în satul Bîcu
Execuţie grădiniţă cu program normal în satul Joiţa
Amenajare cimitir uman parohia Joiţa;
Construire sală de sport "Malu Roșu"
Amenajare trotuare, podeţe şi intrări în proprietăţi şi piste pentru biciclişti;
Alimentare cu apă;
Canalizare şi staţie de epurare;
Modernizarea drumurilor comunale;
Extinderea zonei de intravilan prin reactualizarea P.U.G.;
Amenajare spaţiu verde "Tarla lui Gogu";
Extinderea iluminatului public în comuna Joiţa ;
Construire capelă şi trapeză la biserica din satul Bîcu;
Spaţiu de joacă pentru copii;
Asfaltarea străzilor din comuna Joiţa